ISSN: 2791-7460
Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2022

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

İndex’ler
Geographies Planning Tourism STUDIO COĞRAFYA, PLANLAMA VE TURİZM STÜDYOLARI - GPT-Studios: 1 (2)
LookUs & Online Makale