ISSN: 2791-7460
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM

AMAÇ VE KAPSAM

GPT-StudioS dergisinin temel amacı coğrafya, planlama ve turizm disiplinleri arasında yapılagelmekte olan ortak ve çok disiplinli araştırmaların bilinir kılınması ve uluslararası platforma taşınması, yapılacak araştırmaların teşvik edilmesi, bu ara yüzlere sahip yeni tartışmaların, kavramsallaştırmaların, pratiklerin bu mecrada biriktirilmesi ve yayılmasıdır. Coğrafya, şehir ve bölge planlama ve turizm alanındaki çalışmalar çok sayıda ortak alt açılıma ve alt uzmanlaşma alanına sahiptir. Kent Coğrafyası, Bölge Coğrafyası, Turizm Planlaması, Turizm Coğrafyası, Turizm Ağları, Turizm Girişimciliği, Planlama/Turizm Politikası-Yönetimi-Hukuku, Sürdürülebilir Turizm, Coğrafi Bilgi Sistemleri bunlardan yoğun olarak çalışılan ve kendilerine ait yeni çalışma izleri/kanalları oluşturan mekansal, teknolojik, ekonomik, politik, sosyal, yönetsel, hukuki, kültürel, koruma, sürdürülebilirlik boyutlarıyla öne çıkan çalışma alanlarıdır. Dergi, yer-mekan, zaman, değer gibi çok boyutlu perspektifte ele alınarak, araştırma sorusu ve yöntemi ile orijinal kuramsal çalışmalara ve özellikle coğrafya ve planlama alanlarının uygulama yüzü olan turizm alanındaki öncü ve yenilikçi araştırmalara zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek yukarıda bahsedilen konularda yaptıkları araştırmalar beklenmektedir. İki aşamalı kör hakemlik sürecine sahip olan ve hakemlik süreçlerinin en kısa sürede tamamlanmasını vaat eden dergide, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi, genç araştırmacıların desteklenmesi yönünde yayın seçme politikası benimsenecektir. 

GPT-StudioS ile disiplinlerarası ve disiplinlerüzeri bilgi birikimine kısa sürede katkı sağlanmaya başlanması; araştırmacıların özgün çalışmalarının alanda duyurulması ile ulusal-uluslararası bilim dünyasının ve coğrafya, planlama, turizm yanında ilgili tüm sektörlerin referans alacağı bir platformun oluşturulması hedeflenmektedir.  

LookUs & Online Makale