ISSN: 2791-7460
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

GPT-StudioS, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere her yıl iki sayı ve çevrimiçi yayınlanacaktır. Dergide araştırma, kısa araştırma, derleme, editöre mektup ve kitap incelemesi gibi farklı makale türlerine yer verilecektir.

Araştırma makalelerinde referanslar da dahil olmak üzere maksimum sözcük sayısı 8000; kısa araştırma makalelerinde 2000; derleme makalelerde 5000; editöre mektup ve kitap incelemesi türlerinde ise 1500’dir. Bu nedenle makalenin türü ve kelime sayısı ilgili bölümde belirtilmelidir. GPT-StudioS’un yayın dili İngilizce’dir. Dergi yayın hayatına uluslararası düzeyde devam etmeyi planlamaktadır.  

Makalenin İngilizce ve Türkçe (veya tercih edilen ikinci dilde) özeti 200-250 sözcükten; Anahtar Sözcükleri 3-5 sözcük/sözcük grubundan oluşmalıdır. Dergiye gönderilecek araştırma makalelerin giriş bölümünde amaç ve araştırma sorularına yer verilmelidir. Kavramsal çerçeve, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç (alana katkı; teorik ve pratik bilgi üretimine katkıyı da içeren) bölümleri çalışma akışı içinde yer almalıdır.

GPT-StudioS’da  APA (American Psychological Association) yazım kuralları benimsenmiştir. Güncel APA 7.0 versiyonun detaylarına aşağıdaki adresinden ulaşabilir:
https://aut.ac.nz.libguides.com/APA7th

Dergiye gönderilecek makale şablonuna aşağıdaki adresten ulaşabilir:
(https://gpt-studios.org/Manuscript_Template.docx). Bu formu bilgisayarınıza indirdikten makalenizin ilgili bölümlerini bu forma kopyala-yapıştır yaparak dergimizin standartlarına uygun olan yazım ve tasarım formatını, verilen talimatlara göre stiller sekmesinden ilgili bölümlere göre yazınızı şekillendirerek sorunsuz gerçekleştirebilirsiniz. Dergimize yazar adları  vd. bilgilerinin olmadığı versiyonu yüklemeniz gerekmektedir. İnternet sitemizde yer alan telif hakları formunun imzalı  halini e makalenizle birlikte dergi yönetim sistemindeki  link aracılığıyla eklemeniz gerekmektedir.

Yayın Politikası ve Etik Kurallar
GPT-StudioSa gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Ancak bildiri olarak sunulan ve özeti veya tam metni basılan çalışmalar gerekli güncellemelerin yapılması şartıyla kabul edilir. Bunun metin üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek olan makalelerin Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluğuna dikkat edilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmelidir.

Dergiye gönderilecek çalışmalarda, değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için makale ile birlikte benzerlik oranı analiz raporunun da editörlere gönderilmesi gerekmektedir. Dergi politikası gereği benzerlik oranının kaynakça ve özet hariç bırakılmak üzere en fazla %20 olması beklenmektedir.

Makale değerlendirme süreci journalagent’ın sunmuş olduğu makale yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler editörler tarafından yazarlara iade edilecektir. Değerlendirme sürecinde hem editör hem de hakem değerlendirmesi olmak üzere bir makale üç kişi tarafından incelenecektir. Değerlendirme süreçlerindeki makalelerin kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Makale Değerlendirme süreci sonunda revizyon verilen makalelerin tekrar dergiye gönderilmesinde sürecinde yazarların hakemlerin eleştiri ve önerilerine yönelik yapmış oldukları değişiklikler ve güncellemeler ayrı bir dosya ileeditörlere sunulmalıdır. Metindeki değişiklik ve güncellemeler “Değişiklikleri İzle” fonksiyonu aracılığıyla yapılmalı, bu dosya, metnin son hali ve hakemlere not (3 dosya olarak) sisteme yüklenmelidir.

Yazar Lisans Hakları/Açık Erişim Politikası

GPT-StudioS açık erişimli bir dergidir ve derginin tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur. Derginin açık erişimli makaleleri Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr) olarak lisanslıdır.


LookUs & Online Makale