ISSN: 2791-7460
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

DERGİ HAKKINDA

DERGİ HAKKINDA

Dünya ve üzerindeki tüm canlı-cansız varlıkların yaşam alanlarına yönelik içerikler teknolojik gelişmelere paralel, her geçen gün kürenin farklı coğrafyalarında, kentsel ve kırsal alanlarda farklı hızlarda değişmekte, ancak her durumda hiçbir gün bir öncekinin aynısı olmamaktadır. Bu canlı ve cansız varlıklardan oluşan büyüleyici evrenin içeriğine, bileşenlerine, ilişkiler-ağlar sisteminin çok boyutlu karmaşık ve dinamik yapısına yönelik araştırma, analiz-sentez, planlama-tasarlama ve uygulama süreçlerinin anlaşılması giderek daha önem kazanmakta; 20.yy’ın disipliner çalışmaları 21. yy’da çok disiplinli çalışmalara evrilmektedir.

GPT-StudioS dergisinin üç temel ayağını  ‘Coğrafya, Planlama ve Turizm’ ile bu alanlarla ilgili ortaklıklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda stüdyo çalışmaları özellikle mekanla ilişki kuran disiplinlerde önemli bir yere sahiptir ve teori ile uygulamayı bir araya getirir. Dergi, kentsel ve kırsal yerleşmelerin ve bunların üzerinde geliştiği tüm coğrafyaların, insan yaşamının ayrılmaz bileşeni olan canlı ve cansız tüm değerlerin görünür bir forma büründüğü turizm alanının planlama-tasarım-yönetim birlikteliklerinin çalışılacağı çok-disiplinli ortak alandır. Bu alanda geleceğe dönük açılımların yakalanmasında teori ağırlıklı çalışılması öngörülmekle birlikte; pratikten beslenmek ve stüdyoların doğal yapısında olduğu gibi çok disiplinli-ortak çalışmaları, bir araya getirmek hedeflenmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek, genç araştırmacılara pozitif ayrımcılık tanımak, sürdürülebilirlikte UN 2030 SDGs küresel hedeflerini öne çıkaran tematik dergi içerikleri organize etmek ve yeni alanları desteklemek derginin önemseyeceği politikalar olacaktır.

Geographies,Planning & Tourism dergisi 1.sayısından itibaren yılda iki kez İngilizce yayın yapan uluslararası bir dergidir.

LookUs & Online Makale