ISSN: 2791-7460
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

COĞRAFYA, PLANLAMA VE TURİZM STÜDYOLARI - GPT-Studios: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2023
KAPAK
1.
Cover Page
Mehmet Şeremet
Sayfa 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRYAL
2.
Editorial
Mehmet Şeremet, Emine Cihangir, Kübra Cihangir Çamur
Sayfalar 76 - 82
Makale Özeti |Tam Metin PDF

TAM SAYI
3.
Aralık 2023 Tam Sayı Dosyası
Full Version of the December Issue
Mehmet Şeremet
Sayfalar 76 - 175
Makale Özeti

ARAŞTIRMA
4.
Slow Food Hareketi Üzerine Etnografik Bir Araştırma: İzmir/Çeşme Germiyan Köyü Örneği
An Ethnographic Research on Slow Food Movement: The Case of Germiyan Village in Çeşme/İzmir
Merve Zengin, Mehmet Şeremet
doi: 10.5505/gpts.2023.46320  Sayfalar 83 - 96

5.
Kooperatif Konutlarındaki Mekânsal Değişimin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar Örneği
Evaluation of Spatial Change in Cooperative Housing: The Case of Afyonkarahisar
Özlem Kurtuluş, Berna Güç
doi: 10.5505/gpts.2023.20592  Sayfalar 97 - 113

6.
Termal Turizm Kapsamında Çiftehan Kaplıcalarının Rekabetçilik Analizi
Competitiveness Analysis of Çiftehan Hot Springs within the Scope of Thermal Tourism
Selçuk Avderen, Mehtap Eter
doi: 10.5505/gpts.2023.08108  Sayfalar 114 - 125

7.
Doğal Afetler ve Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi
Bibliometric Analysis of Articles on Natural Disasters and Tourism
Vedat Yiğitoğlu
doi: 10.5505/gpts.2023.25743  Sayfalar 126 - 139

8.
GlobalCover 2021 ve Corine 2018 Yılı Verilerine Göre Ege Bölgesi’nde Arazi Örtüsü Tiplerinin Dağılışının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Determination and Comparison of the Land Cover Types in the Aegean Region According to Globalcover 2021 and Corine 2018 Data
Mehtap Bayrak
doi: 10.5505/gpts.2023.73745  Sayfalar 140 - 157

DERLEME
9.
Türkiye’nin Tanıtımında Türk Dizilerinin Bölgesel Başarısı
Regional Success of Turkish Tv Series in Promoting Turkey
Eser Çapık, Murat Ali Dulupçu
doi: 10.5505/gpts.2023.46855  Sayfalar 158 - 175

LookUs & Online Makale