ISSN: 2791-7460
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Türkiye’nin Tanıtımında Türk Dizilerinin Bölgesel Başarısı [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2023; 3(2): 158-175 | DOI: 10.5505/gpts.2023.46855

Türkiye’nin Tanıtımında Türk Dizilerinin Bölgesel Başarısı

Eser Çapık, Murat Ali Dulupçu
İktisat Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye

Dünyada ABD’nin ardından en önemli dizi ihracatçısı konumunda olan Türkiye’nin dizi ihracatı, son yıllarda Orta Doğu’dan Avrupa’ya Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ulaşmıştır. Yüksek üretim değeri, yoğun ve genellikle sürükleyici hikayeleri, aile, dostluk ve aşk gibi evrensel temaları ele aldığı cesur hikâye anlatımı, coğrafi sınırların ötesindeki izleyicilerde yankı uyandıran düşünceli içerikler, yüksek yapım kalitesi, seyircinin merakını canlı tutan olaylar zinciri üzerine kurulması, oyuncuların bir araya gelmesinden oluşan sinerji, karakterlerin tasarımı, dizilerin duygulara dokunması gibi Türk dizilerinin başarı sebepleri olarak değerlendirilebilir. Türk dizileri, özellikle Ortadoğu, Balkanlar ve Türk dilinin konuşulduğu Asya ülkelerinde çok popüler olurken, tarihsel bağlar, ortak gelenekler ve paylaşılan kültürel kimliklerle de birçok farklı bölge ile de yakınlık kurmaktadır. Nitekim Türkiye’nin kültüründen doğan, birbirinden farklı kültürlere sahip yakın ve uzak birçok coğrafyada derin etkiler bırakan, doğu batı sentezi oluşturan Türk dizileri aracılığıyla Türkiye, önemli bir turizm merkezi haline gelme başarısı göstermiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden literatür taramasından yararlanılan bu çalışmada Türk dizilerinin başarısı dört ayrı bölge halinde tüm detayları ile ele alınarak, dizilerin ihraç edildiği bölgelerin ülke turizmine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma bu yönüyle ele alınan diğer çalışmalara ışık tutma özelliğine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Türk TV dizileri, Türk dizi ihracatı, Turizm, Tanıtım, Türkiye

Regional Success of Turkish Tv Series in Promoting Turkey

Eser Çapık, Murat Ali Dulupçu
Department of Economics, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye

As the most important TV series exporter in the world after the USA, Türkiye's TV series exports have reached a wide geography extending from the Middle East to Europe, from Africa to South America in recent years. High production value, intense and often exciting stories, brave storytelling that deals with universal themes such as family, friendship and love, thoughtful content that resonates with audiences beyond geographical borders, high production quality, a chain of events that keep the audience's curiosity alive, the synergy created by the actors coming together, the design of the characters, and the emotional touch of the series can be considered as the reasons for the success of Turkish TV series. While Turkish TV series have become very popular especially in the Middle East, the Balkans and Asian countries where the Turkish language is spoken, they have also established proximity with many different regions through historical relations, common traditions and shared cultural identities. As a matter of fact, Türkiye has succeeded in becoming an important tourism centre through Turkish TV series, which are born out of Türkiye's culture, leave a deep impact on many geographies near and far with different cultures, and create an East-West synthesis.In this study, which utilizes literature review as one of the qualitative research methods, the success of Turkish TV series is discussed in four different regions in detail and the impact of the regions where the TV series are exported on the country's tourism is evaluated. In this respect, the study has the feature of shedding light on other studies.

Keywords: Turkish TV series, Turkish TV series export, Tourism, Promotion, Türkiye

Eser Çapık, Murat Ali Dulupçu. Regional Success of Turkish Tv Series in Promoting Turkey. GPT-Studios. 2023; 3(2): 158-175

Sorumlu Yazar: Eser Çapık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale