ISSN: 2791-7460
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Termal Turizm Kapsamında Çiftehan Kaplıcalarının Rekabetçilik Analizi [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2023; 3(2): 114-125 | DOI: 10.5505/gpts.2023.08108

Termal Turizm Kapsamında Çiftehan Kaplıcalarının Rekabetçilik Analizi

Selçuk Avderen1, Mehtap Eter2
1Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Korkuteli, Antalya
2Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Elazığ Havalimanı Seyahat Sağlığı Denetleme Merkezi, Elazığ, Türkiye

Sağlık turizminin alt bileşeni olan termal turizm, özellikle fizik tedavi gerektiren rahatsızlıklarda, ameliyat gerektirmeyen ağrısız ve alternatif kür uygulamaları ile bölgelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Termal turizmde; mevsimsellik özelliği olmaması, 20 dereceden daha yüksek su sıcaklığı olması, uzun süreli konaklama imkânı sunabilmesi ve romatizmal hastalıkların tedavisi için ileri yaş turistlerin daha çok tercih etmesi termal turizmi diğer turizm türlerinden farklı kılarak, talebi giderek artırmaktadır. Bu nedenle Türkiye termal turizm açısından önemli bir merkez konumundadır. Bu çalışmada, Niğde'nin Ulukışla İlçesi'ne bağlı Çiftehane Kaplıcalarının, Micheal Porter'ın elmas modelinden yararlanılarak termal turizm açısından rekabet analizi yapılmış ve rekabet gücü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda birincil ve ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışmanın birincil verileri Nisan-Mayıs 2023 tarihleri arasında toplanmıştır. 12 turizm işletmesini temsilen birer kişi, kamuda çalışan üç kişi, bölgede bulunan esnaflardan beş kişi olmak üzere toplam 20 kişi ile görüşme yapılmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştür. Görüşmelerden elde edilen bulgulara dayalı olarak yapılan analiz sonucunda, Çiftehan'ın termal turizm alanındaki rekabet gücünün orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Son olarak Çiftehan'ın rekabet üstünlüğü elde etmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Termal turizm, Rekabet üstünlüğü, Elmas Modeli, Çiftehan.

Competitiveness Analysis of Çiftehan Hot Springs within the Scope of Thermal Tourism

Selçuk Avderen1, Mehtap Eter2
1Lokman Hekim Vocational and Technical Anatolian High School, Antalya, Türkiye
2Elazığ Airport Travel Health Inspection Center, Türkiye Borders and Coasts General Directorate of Health, Elazığ, Türkiye

Thermal tourism, a sub-component of health tourism, plays a significant role in the development of regions, especially in cases requiring physical therapy, with non-surgical, painless, and alternative treatment applications. Therefore, Turkey holds a significant position as a center for thermal tourism. Thermal tourism's independence from seasonal constraints, having a water temperature higher than 20 degrees Celsius, the ability to provide long-term accommodation, and the preference of older tourists for the treatment of rheumatic diseases distinguish thermal tourism from other types of tourism. Therefore, it sets thermal tourism apart and gradually increases the demand for it.This study applies Porter's diamond framework to thermal tourism. The competitive advantage of Çiftehan hot springs in Ulukışla District of Niğde was tried to be determined by making a competitive analysis. In this context, primary and secondary sources of data were examined. The primary data collection for the study collected between April and May 2023, involving interviews with a total of 20 individuals. These interviews included one representative from 12 tourism businesses, three individuals from the public sector, and five people from local tradesmen in the region. Each interview lasted approximately 45 minutes. Based on the analysis of findings from these interviews, it was determined that Çiftehan's competitiveness in the field of thermal tourism is at a medium level. In conclusion, various recommendations have been proposed to assist Çiftehan in enhancing its competitive edge in the realm of thermal tourism.

Keywords: Thermal tourism, Competitive advantage, Diamond model, Çiftehan.

Selçuk Avderen, Mehtap Eter. Competitiveness Analysis of Çiftehan Hot Springs within the Scope of Thermal Tourism. GPT-Studios. 2023; 3(2): 114-125

Sorumlu Yazar: Selçuk Avderen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale