ISSN: 2791-7460
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Dünden Bugüne Antalya’da Turizm: Hüseyin Çimrin ile Bir Söyleşi [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2024; 4(1): 47-54 | DOI: 10.5505/gpts.2024.41636

Dünden Bugüne Antalya’da Turizm: Hüseyin Çimrin ile Bir Söyleşi

Burcu Gök Olgun
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Burdur

Bu çalışmada Antalya’nın ilk Almanca dili profesyonel turist rehberlerinden olan, Antalya ili ve turizmle ilgili birçok yayını bulunan Hüseyin ÇİMRİN’in gözünden geçmişten günümüze Antalya’daki turizm faaliyetlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Hüseyin ÇİMRİN ile Antalya ili merkezinde bulunan Mermerli Parkı’nda, 24 Şubat 2024 tarihinde üç saatlik yüz yüze bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Hüseyin ÇİMRİN, söyleşide geçmişten günümüze Antalya’daki turizm faaliyetlerine ilişkin sorulara kendi deneyimlerine, gözlemlerine, anılarına ve çalışmalarına dayanarak cevaplar vermiştir. Böylece çalışmada Antalya’daki ve Antalya’nın önemli bir destinasyon olması sebebiyle Türkiye’deki turistik faaliyetlerin geçmişten günümüze geçirdiği aşamalar öncü bir turizmcinin tanıklığıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Antalya, Hüseyin Çimrin, Söyleşi

Tourism in Antalya from Past to Present: An Interview with Hüseyin Çimrin

Burcu Gök Olgun
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Ağlasun Vocational School, Department of Travel-Tourism and Leisure Services, Burdur, Turkey

This study aims to evaluate the touristic activities in Antalya from past to present through the eyes of Hüseyin ÇİMRİN, one of the first German-language professional tourist guides of Antalya, who has many publications on Antalya province and tourism. For this purpose, three hours face-to-face interview was conducted with Hüseyin ÇİMRİN at Mermerli Park in the center of Antalya on February 24, 2024. In the interview, Hüseyin ÇİMRİN answered questions about touristic activities in Antalya from past to present based on his own experiences, observations, memories and studies. Thus, in this study, the stages of touristic activities in Antalya, and in Turkey since Antalya is an important destination, from past to present are presented with the testimony of a pioneering tourism expert.

Keywords: Tourism, Antalya, Hüseyin Çimrin, Interview

Burcu Gök Olgun. Tourism in Antalya from Past to Present: An Interview with Hüseyin Çimrin. GPT-Studios. 2024; 4(1): 47-54

Sorumlu Yazar: Burcu Gök Olgun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale