ISSN: 2791-7460
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Kapak [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2024; 4(1): -29--29

Kapak

GPT Studios
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Kapak, dergi kapağı, haziran sayısı kapağı

Cover Page

GPT Studios
Van Yuzuncu Yil University

Keywords: Cover page, cover page of the journal, june issue’s cover

GPT Studios. Cover Page. GPT-Studios. 2024; 4(1): -29--29

Sorumlu Yazar: GPT Studios, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale