ISSN: 2791-7460
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Gastronomi Turizmi Bağlamında Kıbrıs Meyhane Lezzetleri: Kuzey Kıbrıs Örneği [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2024; 4(1): 55-66 | DOI: 10.5505/gpts.2024.02996

Gastronomi Turizmi Bağlamında Kıbrıs Meyhane Lezzetleri: Kuzey Kıbrıs Örneği

Özlem Altun1, Servet Nasıfoğlu Elidemir2, Mete Ünal Girgen3, Ayse Demir1
1Doğu Akdeniz Üniversitesi
2Rauf Denktaş Üniversitesi
3Uluslararası Final Üniversitesi

Günümüzün çeşitli turizm endüstrisinde gastronomi turizmi de oldukça önemli bir yerdedir. Yeme-içmeye olan ilgileri nedeniyle günümüzde pek çok kişi gezi planlarını gastronomi kültürünün güçlü olduğu ülkeleri ve lokasyonları baz alarak yapmaktadır. Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, son derece gelişmiş bir mutfak ve yan gastronomik ürünlere sahiptir. Bu araştırmanın temel amacı Kıbrıs'ın yeme-içme kültüründeki meyhane lezzetlerini tanıtmak ve dünya çapında popülerlik kazanan gastronomi turizmi kavramını açıklamaktır. Kıbrıs'ın mutfak geleneğinde oldukça önem verilen lezzetlerin tanıtılması ikincil bir amaç olarak çalışmada öne çıkmaktadır. Gastronomi turizmi için Kıbrıs'a gelen ve ülkede hangi lezzetleri denemeleri gerektiğini bilmek isteyen ziyaretçilere de kılavuz niteliği taşımayı amaçlamaktadır. Literatür taramasında Kıbrıs meyhane lezzetleri üzerine kapsamlı bir akademik araştırmaya rastlanmamıştır. Literatüre de katkı sağlayacak bu çalışma gastronomi turizmi çalışmaları ile birçok farklı medeniyetin buluştuğu Kıbrıs'ın lezzetleri ve yemeklerinin çok güzel bir örneğidir. "Gastronomi" ve "gastronomi turizmi" kavramlarına açıklık getirecek çalışma, Kuzey Kıbrıs'ın yemek, kültür ve tercihlerine ilişkin ender akademik incelemelerden birisidir. Çalışmanın geçerliğini sağlamak amacıyla genel olarak Kıbrıs mutfağına ilişkin bir literatür taraması yapılması amaçlanmış olup, Kıbrıs mutfak geleneğinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Kıbrıs Mutfak Kültürü, Meyhane.

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Kıbrıs Mutfak Kültürü, Meyhane.

Cyprus Meyhane Flavors in the Context of Gastronomy Tourism: Case of North Cyprus

Özlem Altun1, Servet Nasıfoğlu Elidemir2, Mete Ünal Girgen3, Ayse Demir1
1Eastern Mediterranean University
2Rauf Denktas University
3Final International University

In today's diverse tourism industry, gastronomy tourism is quite significant. Due to their interest in food and drink, many people today base their trip plans on the nations and locations where the gastronomy culture is strong. Cyprus, the third-largest island in the Mediterranean, has a tremendously developed culinary and alcoholic tradition. The primary goal of this research is to introduce the flavors of taverns ‘meyhanes’ in Cyprus' eating and drinking culture and to explain the notion of gastronomy tourism, which has gained popularity worldwide. The promotion of tastes, which are highly valued in Cyprus's culinary tradition, serves as a secondary goal. It also invites visitors who are coming to Cyprus for gastronomy tourism and want to know what flavors they should try when they get there. There was no thorough academic investigation on Cyprus meyhane tastes in the literature review. A very fine illustration of Cyprus's tastes and food, where many different civilizations converge, will be provided by the study of gastronomy tourism, which will also add to the body of literature. The study will clarify the terms "gastronomy" and "gastronomy tourism," and it will be the first academic examination of Northern Cyprus's food, culture, and preferences. It is intended to undertake a literature review on the Cyprus cuisine generally in order to ensure the validity of the study. On the other hand, it's important to preserve the Cypriot culinary tradition and pass it on to future generations.
Keywords: Gastronomy Tourism, Cyprus Culinary Culture, Tavern.

Keywords: Gastronomy Tourism, Cyprus Culinary Culture, Tavern.

Özlem Altun, Servet Nasıfoğlu Elidemir, Mete Ünal Girgen, Ayse Demir. Cyprus Meyhane Flavors in the Context of Gastronomy Tourism: Case of North Cyprus. GPT-Studios. 2024; 4(1): 55-66

Sorumlu Yazar: Mete Ünal Girgen, K.K.T.C.
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale